Pro ty co začínají s Arduinem pár slov. Nebojte se experimentovat. Najdete zde příklady i moje projekty. Moje poznatky, které snad pomůžou k tomu, aby jste se co nejvíc zdokonalovali při práci s Arduinem. No a teď hurá to toho ...Příklad číslo 1.

základ použití servo motorkuTento malý servo motor vyhovuje pro jednoduché projekty s malým zatížením. Osobně mám s ním dobré zkušenosti.
Vývody z motorku jsou tři. Hnědý zapojíme na GND Arduina (mínus), červený na kladné napětí Arduina(+5 voltů)
a oranžový (řídící) na v našem případě na Arduino pin 10. Podívejte na program a zkopírujte si text do IDE prostředí Arduino.
Po nahrání do Arduina se bude s pauzami dvou sekund servo bude přesouvat z pozice 20 stupňů na pozici 140 stupňů.
Obecně se servo pohybuje od 0 do 180 stupňů, ale většinou tyto mezní hodnoty nastavit nelze.
Je třeba zkusit kam až servo je schopno dojet. Třeba se může pohybovat od 3 do 165 stupňů.
#include <Servo.h>;
Servo motor;   //zde si pojmenujeme servo např. motor//
void setup() {
  motor.attach(10);//pin 10 oranžová//
                   // červený na +,   hnědý na zem//
}

void loop() {
  motor.write(20);   //pak použijeme naše pojmenování tedy motor//
  delay(2000);
  motor.write(140);
  delay(2000);
}Příklad číslo 2.

použití servo motorku pomalou rychlostíTakže už víme jak rozpohybovat servo. Co když potřebujeme, aby se servo pohybovalo pomalu.
Použijeme cyklus, příkaz "for" Opět zapojíme řídící drát na pin 10 Arduina, zkopírujeme program
a podívejte jak se servo pohybuje pomalu.
#include <Servo.h>;
Servo motor;
void setup() {
  motor.attach(10);//pin 10 oranžová//
                   // červený na +,   hnědý na zem//
}

void loop() {

  for( int n=20;n<160;n++){  //servo cestuje z 20 na 160 stupňů//
    motor.write(n);
    delay(10);               //zpoždění 10 milisekund zpomaluje servo//
  }
  delay(2000);
  for (int n=160;n>19;n--){  //servo cestuje zpět z pozice 160 na pozici 20 stupňů//
  motor.write(n);
  delay(10);                 //a opět zpoždění 10 ms//
  }
  delay(2000);
}Příklad číslo 3.

použití více servo motorku pomalou rychlostíCo když ale potřebujeme ovládat zároveň více servomotorků pomalou rychlostí?
K tomu potřebujeme do IDE programu nainstalovat knihovnu VarSpeedServo.h a naučit se ji ovládat
Je třeba si knihovnu stáhnout. Tu jsem pro vás připravil zde VarSpeedServo.h
Postup instalace knihovny: spusťte program Arduino, nahoře klikněte na záložku projekt,
dále na přidat knihovnu, a pak přidat .ZIP knihovnu
okno vás vyzve k nalezení zip knihovny varSpeedServo.zip kterou jste si již stáhli
tím je knihovna nainstalována. Nyní na ukázku použijeme dvě serva a zapojení s baterií, která napájí samotná serva.
Prohlédněte si program a experimentujte.
#include <VarSpeedServo.h>

VarSpeedServo motor1;   //pojmenování jednotlivých servomotorů//
VarSpeedServo motor2;


void setup() {
  motor1.attach(10);   //výstupní piny jednotlivých servomotorů//
  motor2.attach(11);

}

void loop() {
  motor1.write(80, 40, false); //*//
  motor2.write(120, 40, true);
  delay(2000);
  motor1.write(40, 40, false);
  motor2.write(20, 40, true);
  delay(2000);

}
//* hodnoty v závorce: 80 je úhel kam má servo dojet, 40 je rychlost serva(1-255), false znamená,že jede a program pokračuje dál tzn.//
//že zaroveň pojede i motor2. přkaz true znamená, že program bude pokračovat až po dojetí motoru2 na pozici 120 stupňů//

Děkuji za návštěvu
info@arduinoo.cz